evenimente
anunŢuri
  • toate evenimentele și noutățile sunt prezentate în

  • news.ubb
 ALEGERI.UBB

Alegeri Universitatea Babes-Bolyai

Crowdfunding.UBB
  • Universitatea Babeș–Bolyai este prima universitate din țară care deține o platformă de crowdfunding dedicată în exclusivitate proiectelor care vizează comunitatea academică. Prin utilizarea acestui instrument al mediului virtual ne propunem atragerea de fonduri  pentru finanțarea unor proiecte ale studenților și profesorilor noștri într-o etapă în care  crowdfundingul a devenit o soluție reală de finanțare a proiectelor  din mediul universitar.  Invităm pe această cale studenții, profesorii, colaboratorii și susținătorii universității noastre să  utilizeze  acest instrument virtual ca  o modalitate concretă de viabilizare ale proiectelor și  obiectivelor proprii, prin postarea, finanțarea și susținerea acestora, menținând Universitatea noastră în contact permanent cu noul și inovația.

     Alege și tu să susții un astfel de proiect!

DESPRE
STRUCTURA
PROGRAME ACADEMICE

programe academice

Pr. lector dr. Sarolta Püsök

30 noiembrie – 7 decembrie
Facultatea de Teologie Reformată

Sarolta Püsök este lector în cadrul Facultăţii de Teologie Reformată unde predă cursuri şi seminarii de...
  • facilităţi IT oferite pentru cadrele didactice şi cercetare, personal administrativ

  • IT . staff
  • facilităţi IT oferite studenţilor şi studenţilor doctoranzi

  • IT . student